SKLABIŇA - Podľa ľudí zo Sklabine, bola práve ich obec centrom Slovenského národného povstania. Nachádza sa tam aj zrúcanina hradu z prvej polovice 13. storočia.

- Sklabinský hrad

- História sa viaže s SNP - dom, v ktorom sídlil štáb partizánskej brigády, ilegálna rádiostanica

- turistika

Zdroj: noviny.sk
.