SUČANY - Dedina Sučany bola kedysi mestom. Pochváliť sa môže viacerými slávnymi rodákmi. Obyvatelia sa vždy môžu spoľahnúť na miestnych dobrovoľných hasičov, a nielen keď horí.

V dedine sa narodil národovec a dobrovoľný vojak v hurbanovskom vojsku Juraj Langsfeld. Obyvatelia dediny o ňom hovoria vždy len ako o Ďurkovi. Zhodou okolností starosta obce je jeho priamy príbuzný.

"Ďurko Lansfeld bol najstarší a môj prapredok bol najmladší brat," opisuje starosta obce Vladimír Plžík.

"Máme tu plno nasledovníkov," povedal vliteľ DHZ Peter Slobodník.

Takmer profesionáli

Reč je o iných dobrovoľníkoch. O zapálených hasičoch. Každá obec má  svoj dobrovoľný hasičský zbor. Ten sučiansky sa nielen vybavením približuje k  profesionálom. Dokonca na ich dispečing chodia praxovať budúci profesionálni hasiči. "Naša jednotka funguje 24 hodín denne v zložení veliteľ a traja členovia," vymenováva Slobodník.

Pomáhajú aj pri verejnoprospešných prácach. Napríklad na dedinskom námestí, kde nájdete názvy hlavných miest Európskej únie. A pri nich počet kilometrov. Aby ste vedeli, ako ďaleko sú vzdialené.

Hodža aj Móric

Rád sa vraciam do rodných Sučian, ktoré stále ostali mojimi Sučanmi.

Tieto slová napísal do kroniky známy spisovateľ Rudo Móric. Ďalší slávny rodák sa zaslúžil o to, že tu stojí gymnázium. Milan Hodža bol v medzivojnovom období minister školstva. "Vedel, že jediná cesta k pozdvihnutiu spoločnosti, národa, je cez vzdelávanie," hovorí riaditeľ bilingválneho gymnázia Milana Hodžu, Vasiľ Dorovský. Na stavbu školy dal z vlastného vrecka 500 tisíc korún.

V Sučanoch sa bola pozrieť redaktorka Iveta Marešová:

Zdroj: noviny.sk
.