BUZITKA - Aj keď táto obec patrí počtom obyvateľov k tým menším, určite patrí k tým najdlhším. Meria približne deväť kilometrov a návštevník by ju peši prešiel za dve hodiny. Pôvodne je to poľnohospodárska dedina, ale dnes už jej obyvatelia, až na niekoľko výnimiek, na poliach nepracujú.

O tom, že sa obyvatelia dediny oddávna venujú poľnohospodárstvu, svedčí aj jej názov, pretože Buzica, znamená po maďarsky pšenica. Obec vznikla v roku 1350. Dnes tam žije 503 obyvateľov a patria k nej štyri miestne časti - Krásna, Nový Sad, Ipelka a Dóra. Najmalebnejší je vraj Nový Sad, kde svoj domov našli bývalí vojaci.

V Buzitke myslia aj na budúcnosť, a preto si svojich obyvateľov vychovávajú od škôlky v ktorej majú sedemnásť detí. V jednotriedke je len desať detí a tak má pani učiteľka na každého žiaka dosť času. Žiaci sa musia učiť stále, nemôžu sa spoliehať na to, že nebudú vyvolaní. Možno sa z niektorého školáka stane zručný remeselník, ktorých je po dedinách ako šafránu, výnimkou je umelecký kováč Marek, ktorý svoju ťažkú prácu robí s láskou. Život remeselníkov a teda aj kováčov je dnes na Slovensku ťažký.

Obyvateľov Buzitky od nepamäti živila pôda, ale dnes už hospodárov zostalo len pár.

Zaujímavé miesta v okolí Buzitky:

  • Fiľakovský hrad
  • Hradné múzeum Fiľakovo
  • Belinské skaly
  • Turecký most Poltár
  • Novohradské múzeum a galéria
  • Novohradské osvetové stredisko
  • Hrad Šomoška
  • Čadičový vodopád

Zdroj: noviny.sk
.