VEĽKÉ DRAVCE - V dedine sa kedysi venovali chovu dobytka., čo však nevysvetľuje dôvod, prečo obec nesie taký dramatický názov.

- Hradné múzeum Fiľakovo - expozícia „Stáročia Fiľakovského hradu“ (oboznamuje s históriou mesta a hradu),  „Pamiatky skameneného života v okolí Fiľakova“,  „Od fiľakovskej palmy k svetoznámemu kohútovi"

- Fiľakovský hrad 

- kúpalisko Poltár - 2 bazény, vyhrievaná voda, športový areál

- Turecký most Poltár - kamenný most, 17. storočie, z obdobia tureckých nájazdov

- Beninské skaly - 1993 prírodná pamiatka

- hrad Šomoška - postavil rod Kačičovcov, 14. storočie

- Čadičový vodopád - 9 m vysoký kamenný vodopád, vek 4 mil. rokov, európsky unikát

- hrad Hajnáčka - zrúcanina pôvodného gotického hradu, 13. storočie, na čadičovom brale

- hvezdáreň Rimavská Sobota -  každoročne okolo 250 akcií pre 10 000 návštevníkov, prednášky a cykly prednášok, besedy, tematické hodiny, pozorovania, filmy, video pásma, ekologické programy, praktiká , sústredenia

- Novohradské múzeum a galéria - 1955 (Okresné vlastivedné múzeum v Haliči), 30 000 archeologických, etnologických, historických a galerijných zbierkových predmetov

Zdroj: noviny.sk
.