PRIBYLINA - Obec Pribylina je slovenským Hollywoodom. Páči sa nielen turistom ale aj filmárov. Obec je známa aj hubami.

- Múzeum liptovskej dediny

- turistika

-cyklotúra

- hubárčenie

Zdroj: noviny.sk
.