LODNO - Obec Lodno (okres Kysucké Nové Mesto) sa môže popýšiť až jedenástimi kronikami. Všetky má na starosti kronikár, ktorý podujatie zapisuje, fotografuje aj maľuje. Dolina, v ktorej si obyvatelia postavili domy, bola v minulosti zaplavená vodou.

Sedemdesiattriročný kronikár Martin Roman už 55 rokov vedie miestne kroniky. Nechýba ani spomienka na sľub pionierov či iskričiek.

Zlatý slávik

Žiadna kultúrna akcia v dedina sa nezaobíde bez dievčat z miestneho súboru. Vedie ich učiteľka, ktorá získala ocenenie Slávik. "V roku 2008 som získala Zlatého slávika z rúk Petra Dvorského," uviedla učiteľka miestnej základnej umeleckej školy Erika Šutá.

Dominantou dediny je dvestoročná zvonica. Ide o národnú kultúrnu pamiatku. Zvon ale nie vždy bol vo zvonici. "Boli tam dve lipy a medzi nimi bol zvon. Zvonilo sa len na špagáte," hovorí starostka obce Alžbeta Suriaková.

Preprava na lodiach

O tom, prečo sa dedina volá Lodno existujú dve verzie. Podľa prvej bola táto dolina kedysi zaplavená vodou. "Ľudia kedysi bývali na kopcoch, nie pri rieke Lodňanka. A loďkou sa prepravovali," dodáva starostka.

Druhá verzia vraví, že v okolitých lesoch rástli stromy, ktorých kvalitné drevo ľudia využívali na výrobu lodí.

Pozrite si reportáž:

Zdroj: noviny.sk
.