VIOLIN - Obec patrí pod obec Čalovec, vládne tu pokoj, ktorý ocenia najmä víkendoví mešťania. Dokonca cez obec nechodí ani vlak, ale jediný storočný vagón je využitý naplno.

Vodný mlyn Kolárovo - inštalované v plávajúcom mlyne, posledný demontovaný exemplár plávajúceho vodného mlynu, ktorý je postavený na dvoch rovnobežných člnoch ukotvený o breh rieky pláva na vode

Cyklotrasa Komoča - Kolárovo - Komárno - dĺžka 27,61 km, prevýšenie 115 m

Jókaiho divadlo - 1952, Maďarské oblastné divadlo, hry alebo dramatizácie románov maďarských autorov

Podunajské múzeum - expozícia má 3 časti (archeologickú, historickú a etnografickú), prezentuje najbohatšie archeologické lokality a najvýznamnejšie nálezy z regiónu

Galéria Limes - predstavovanie súčasného domáceho a zahraničného výtvarného umenia, Každý druhý rok sa v priestoroch galérie prezentujú svojimi výtvarnými prácami postihnutí občania

Termálne kúpalisko Komárno - 6 bazénov, voda obsahuje minerálne látky, ktoré majú veľmi priaznivé účinky na kĺbové, reumatické a ženské choroby, plážové priestory, športový areál

Plaváreň Komárno - 1 bazén

Kalvária Nesvady - 20. storočie, 14 kaplniek

Hvezdáreň Hurbanovo - orientovaný na získanie čo najpresnejších výsledkov astronomických pozorovaní, 1871 založenie jedného z prvých astrofyzikálnych observatórií v Európe 

Zdroj: noviny.sk
.