MYSLINA - Okrem šikovných ľudí, sadov s unikátnym rakytníkom, či salašníckych výrobkov tam nájdete aj výnimočne veľa futbalových talentov.

hrad Brekov - ruiny stredovekého hradu, chránil obchodnú cestu z Potisia do Haliče

Vihorlatská hvezdáreň - významné centrum astronomického vzdelávania, propagácie a pozorovaní v regióne Horného Zemplínu, sále pre 72 poslucháčov, odborná činnosť hvezdárne je sústredená vo vysunutom odbornom pracovisku

Vihorlatské múzeum - 1960,  Okresné vlastivedné múzeum, stála expozícia „Kultúra bývania feudálov“, expozícia novších dejín, expozícia ľudovej architektúry a bývania,  Galerijná sieň Oresta Dubaya, prírodovedná expozícia

kúpalisko Humenné - 2 bazény, športový areál

expozícia ľudovej architektúry a bývania - situovaná v troj-priestorovom zrubovom dome, postavený pred 1. svetovou vojnou, charakteristická usadlosť chudobného roľníka s pomerne skromným interiérom slúžiacim na základné pokrytie životných potrieb

galéria mesta Humenné - zameraná na tvorbu autorov pochádzajúcich z regiónu Horného Zemplína a na tvorbu neprofesionálnych a insitných umelcov, ročne pripraví galéria pre milovníkov umenia 8 – 11 výstav

hrad Jasenov - pôdorys najstaršieho jadra hradu, pozostávajúci z obvodového opevnenia s trojuholníkovým pôdorysom a štvorcovou vežou vedľa vstupnej brány, Dodnes sa zachovali torzá muriva z tohto posledne postaveného, vonkajší obvod hradu obopínajúceho fortifikácie

Hrad Čičva - 1270, plnil počas celej svojej existencie strážnu funkciu v priesmyku nazývanom „Porta Polonica“

po Hrušovských mohylách - 2015, turisticko-náučný chodník, celoročne prístupný pre verejnosť, 17 zastávok, nenáročný

Viniansky hrad - 13. storočie, plnil ochrannú funkciu, nepravidelný, takmer trojuholníkový pôdorys sledujúci terén vyznačujú zachované časti opevnenia, v súčastnosti na hrade pôsobí Zemplínsko-užská hradná cesta, ktorá sa snaží o obnovu hradu

Zdroj: noviny.sk
.