VEĽKÁ MAČA - Dedinka Veľká Mača je dedina s kominárskou tradíciou a archeologickými náleziskami. Miestni obyvatelia sa veľmi tešili, keď sa jeden z krížikov, ktoré tam našli, dostal na 10-korunáčku.

Obec Veľká Mača sa nachádza na Podunajskej nížine v okrese Galanta. V súčasnosti v nej žije vyše 2500 obyvateľov. Obec sa nachádza v blízkosti starovekého osídlenia, z ktorého sa našli vzácne archeologické nálezy. Zaujímavým nálezom bolo aj 48 pohrebných miest zo začiatku 10. storočia, ktoré vypovedajú o zvykoch tunajšieho obyvateľstva. 

Prvá historická zmienka o obci je z roku 1326, keď už môžeme hovoriť o rozvinutej obci. 

Obec sa nachádzala v tesnej blízkosti križovatky tzv. Českej cesty (Via Bohemica , spájajúca Budín s Prahou) a cesty spájajúcej Bratislavu s Nitrou, a obyvateľstvo z tejto výhodnej polohy profitovalo tak v minulosti, ako aj v súčasnosti.

Obyvatelia obce sa v minulosti zaoberali hlavne poľnohospodárstvom. 

V dedine sa nachádza aj množstvo zaujímavých historických sôch - socha sv. Floriána, sv. Donáta, sv. Vendelína a aj sv. Jána Nepomuckého.

Dedinka sa môže popýšiť aj vlastným múzeom. Expozícia je vybudovaná zo zbierok Vlastivedného múzea v Galante a miestneho obyvateľstva.

Zdroj: noviny.sk
.