HOSTE - V dedine majú až päť mostov. Hoste má okolo 500 obyvateľov.

“Od vzniku obce až do roka 1946 sa volala Gest, čo v preklade znamená hosť možno aj preto Hoste,“ hovorí Ľuboš Karel, starosta obce.

Patrila pôvodne Bratislavskému hradu. Bola kráľovským majetkom. Už kráľovi Bellovi III. radcovia poradili, aby si ponechal pôdu i roľníkov a nedával ich šľachte.

Najstarší zachovaný písomný doklad o Gesti je z roku 1231. Vyplýva to z listiny vydanej Ostrihomskou kapitulou ako hodnoverným miestom. Plné znenie tejto listiny je publikované v Code diplomaticis et epistolaris Slovaciae .

Najvyššou budovou v obci je rímskokatolícky kostol. Z pôvodného kostola zostala iba veža. Postavili ho v roku 1887. Do terajšej podoby ho postavili v socializme.

Ak sa vrátime k názvu osady Gest odvodeného pravdepodobne od slova gast alebo gost, čo znamenalo kupec, vzniká otázka odkiaľ sa tu kupci vzali? Možno tu boli oveľa skôr ako vznikol názov.

Mlyn v obci pochádza až zo 17.storočia. Je to kultúrna pamiatka. Je to jediný mlyn s horizontálnou turbínou.

Ničivejšie zasiahol do života obyvateľov našej osady ďalší turecký vpád v roku 1543, ktorý sa premenil na dlhoročnú okupáciu a plienenie.

Zdroj: tv joj
.