KOŠÚTY - V dedine Košúty majú najkvalitnejšiu pôdu na Slovensku. Kedysi v nej žili šľachtické a zemianske rody. Mnohí dedomi poznajú aj preto, lebo v tridsiatych rokoch minulého storočia tam bolo povstanie poľnohospodárskych robotníkov. Kostol sa nachádza na križovatke ciest a kostolníčka dodnes zvoní ručne.

Baroková kaplnka z 18. storočia je v Košútoch najstaršou stavbou. Okrem nej majú v obci dve mauzoleá. V strede chodníka na cintoríne sa nachádza náhrobný kameň. Pochovaný je tam miestny učiteľ, ktorý deti bil trstenicou. "On si želal, aby bol pochocaný do cesty. Kto na neho stúpi, hneď si na neho spomenie," vysvetľuje starostka dediny Zdenka Mačicová.

V centre obce sa nachádza dominanta obce - Rímskokatolícky kostol sv. Floriána z roku 1850. Kostolníčka Gabriela Molnárová zvoní už 17 rokov na zvony ručne. Z jej zvonenia ľudia vedia, či zomrel muž, alebo žena. "Keď zomrie muž, zvoním v krátkych intervaloch päťdesiatkrát, spravím menšiu prestávku a opäť zazvoním päťdesiatkrát a potom opäť. Keď zmorie žena, tak zvoním päťdesiatkrá, spravím prestávku a päťdesiatkrát znova," opisuje kostolníčka.

V Košútoch je najkvalitnejšia pôda na Slovensku. "Bonita pôdy je od 30 do 120 jednotiek, u nás
je to zväčša 120," opisuje farmár Peter Francisci.

.