JÁNOVCE - Jedna z troch obcí s rovnakým názvom sa volá Jánovce a tú, ktorú navštívil štáb televízie JOJ, nájdete v okrese Galanta. Ľudia si pri posielaní poštových zásielok preto musia dať pozor na správne smerové číslo.

V Jánovciach býva takmer 500 obyvateľov. "Zakladateľom obce bol gróf Jánoš Pálffy. Z toho je odvodený aj maďarský názov obce Jánosháza," povedal starosta obce Ľudovít Dubaň.

Jánovce na trikrát

"Na Slovensku máme troje Jánovce. My sme v okrese Galanta. Ešte sú Jánovce v Popradskom okrese a ďalšie v okrese Bardejov," vymenováva obyvateľka obce Nora. Občas majú s názvom obce problém.

"Keď sme požiadali o štátnu dotáciu na zavedenie plynu. Prvá dotácia nám odišla do Jánoviec pri Poprade. Zhodou okolností aj oni mali požiadané o dotáciu na plyn, tak sme to museli vybavovať dvakrát," opisuje obyvateľka Gabriela.

Záujem o škôlku

V obci nie je žiaden potok. Síce základnú školu v obci zrušili, o škôlku je enormný záujem. "V súčasnosti prebieha rekonštrukcia bývalej budovy základnej školy na dvojtriednu materskú školu," povedal starosta. Dedina sa pýši aj pekárňou s 24-ročnou tradíciou. Pečú v nej pšenično-ražný-zemiakový chlieb.

V obci sa bola pozrieť redaktorka Ruslana Kuriľcová:

.