ČAKANY - Turistov v obci Čakany určite zaujme krásny barokový kostol, v ktorom nájdu ešte stále pôvodný organ. V dedine zároveň veľmi myslia na bezpečnosť. Majú tam takmer toľko kamier, ako vo veľkom nákupnom centre.

Obec Čakany je malou dedinkou v Dunajskostredskom okrese s počtom obyvateľov 565. Slováci sú v nej v menšine, ale spolunažívaniu to vôbec neprekáža.  Obec pôvodne bola poddanskou dedinou cisterciánskeho opátstva v Zirci. V 13. storočí sa v dedine usídlili ľudia z Moravy a postupne sa zmiešali s maďarským a nemeckým obyvateľstvom. 

Obyvatelia boli väčšinou poľnohospodári, ktorí sa zaoberali chovom hovädzieho dobytka a oviec. 

Dominantou dediny je barokový rímskokatolický kostol sv. Michala zo 17. storočia. V obci sa nachádza aj zachovaný barokový kaštieľ z konca 17. storočia. Pri kaštieli, v ktorom v súčasnosti sídli detský domov, bol pôvodne menší francúzsky park, ktorý vyhlásil za chránený areál.

Zaujímavé miesta v okolí dediny Čakany:

  • Kaštieľ Veľký Biel
  • Mestský vlastivedný dom Šamorín
  • Pamätník protihabsburgského povstania
  • Amfiteáter Senec
  • Hrad Čeklís

Zdroj: noviny.sk
.