GABOLTOV - Obec je známa medzi pútnikmi, majú tu vzácny obraz Škapuliarskej Panny Márie. Nachádza a tu aj mnoho ostrostrelcov.

Rozhľadňa Čierna mláka - 10. zastávka náučného chodníka, výhľad na Zborovský hrad

Kostol sv. Františka z Assisi - 15. storočie, drevený, gotický rímskokatolícky kostol, zasvätený svätému Františkovi z Assisi, predstavuje najstarší typ na Slovensku, zhotovený z červeného smreka

Bardejovské kúpele - 17 prameňov s hydrouhličitanovo-chloridovou, sódnou, uhličitou minerálnou vodou, bohatý liečebný program (vaňové kúpele, klasické vodné masáže, elektroterapiu, rehabilitácie a uhličité kúpele)

Ľudový prameň - Pavilón s dvoma prameňmi (Lekársky a Hlavný prameň), Hlavný prameň sa používa pri chorobách žalúdka, Lekársky prameň sa používa pri problémoch s dýchacími cestami, volný prístup

Rozhľadňa Kráľová studňa - v bezprostrednej blízkosti slovensko – poľskej štátnej hranice, 4 podlažia, kvalitný zdroj pitnej vody

Spievajúca fontána Bardejov - je vybavená 43 kusmi paralelne zapojených samostatných výstrekov a jedenou kombinovanou oddelenou ružicou, estetický a kultúrny zážitok

Bazilika svätého Egídia - prvou písomnou správou o existencii kostola na tomto území je listina kráľa Bela IV. z roku 1247

Mestská radnica Bardejov - radnica bola sídlom mestskej rady, centrom verejného života obyvateľov mesta, prízemie budovy plnilo obchodnú funkciu, na poschodí boli miestnosti slúžiace potrebám mestskej rady a mestskej pokladnice

Šarišské múzeum -  goticko-renesančná radnica, prezentuje stredoveké dejiny Bardejova od prvej písomnej zmienky v roku 1241 po koniec 18. storočia, jeho hospodársky, spoločenský a kultúrny život

Zdroj: noviny.sk
.