BECHEROV - Široko ďaleko od tejto obce sa nenachádza žiadna továreň, preto je tam veľmi čistý vzduch a nádherná príroda.

Zborovský hrad - nazývaný Makovica, zrúcanina hradu, 14. storočie

chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky Varadka - pravoslávny drevený chrám, 1924, 3 zvony

rozhľadňa Čierna mláka - časť náučného chodníka, výhľad na Zborovský hrad

kúpalisko Makovica - betónové dno a okraje, plavecká časť (3,5 m) a detská časť (1,5 m), skokanský mostík

Ľudový prameň - Pavilón zastrešujúci 2 pramene, prístupný pre verejnosť, voda z prameňov pomáha pri problémoch s žalúdkom a dýchacími cestami

Bardejovské kúpele -  17 prameňov (s hydrouhličitanovo-chloridovou, sódnou, uhličitou minerálnou vodou), bohatý liečebný program (vaňové kúpele, klasické vodné masáže, elektroterapiu, rehabilitácie a uhličité kúpele)

Kalvária Bardejov -  na výstavbe sa zúčastnili takmer všetci Bardejovskí remeselníci, katolíci i nekatolíci, a prácu konali zväčša zadarmo

Bazilika svätého Egídia - 1235, presné miesto založenia kláštora nie sú známe, o existencii chrámu sv. Egídia sa dozvedáme z listiny kráľa Ľudovíta I.

Spievajúca fontána Bardejov - ponúka estetický a kultúrny zážitok obyvateľom obce, ale aj širokej verejnosti, kombinácia 12. melódií

mestská radnica Bardejov - Stavba zdôrazňovala navonok význam tohto hornošarišského mesta, radnica bola sídlom mestskej rady, centrom verejného života obyvateľov mesta., prízemie budovy malo obchodnú funkciu, na poschodí boli miestnosti slúžiace potrebám mestskej rady a mestskej pokladnice

Zdroj: noviny.sk
.