FRIČKA - V dedine sa zachovala stará kronika, ktorá hodnoverne napovedá o niekdajšom živote. Obec navštevujú aj turisti, ktorí tam okrem Národnej kultúrnej pamiatky obdivujú zvernicu, v ktorej chovajú jelene. A tí, ktorí sa boja veľkej vody, vo Fričke sú v bezpečí.

História Fričky siaha do 17. storočia. O mnohých udalostiach z minulosti sa dá dozvedieť v kronike obce. Kronika charakterizuje aj samotného kronikára, aká je to osobnosť, či si dal na tom záležať po gramatickej štylistickej stránke a aj estetickej.

Dedinka nie je veľká. Stačí zopár minút a hravo ju celú prejde každý návštevník pešo. Uprostred sa nachádzajú dva chrámy, a to pravoslávny, postavený v 90. rokoch minulého storočia a drevená gréckokatolícka cerkev z roku 1829, ktorá bola prevezená z Poľska a patrí medzi Národné kultúrne pamiatky.

V dedinke sa nachádza aj zopár dreveníc. Poniektoré slúžia už len ako víkendové chalupy.

Na okraji obce je oddychová zóna, kde vyviera chutná minerálna voda. Lieči vraj horné dýchacie cesty a určité žalúdočné problémy.

Frička leží v záplavovom pásme, aj preto je nad obcou postavený polder, aby chránil dedinu pred záplavami. Dokáže zastaviť až storočnú vodu. Už asi dvakrát zachránil dedinu.

Hneď oproti je zvernica, v ktorej chovajú prevažne jeleniu zver.

Zdroj: noviny.sk
.