ŠAŠOVÁ - Dedina Šašová leží v okrese Bardejov. Nebývajú v nej ale klauni alebo šašovia. Názov obce je odvodený od rastliny, ktorá sa tam kedysi vyskytovala pri močiaroch.

Obec Šašová je už viac ako dve storočia Svätou stolicou označená za pútnické miesto. Na Slovensku preto patrí medzi najstaršie pútnické miesta. Už v roku 1779 pápež Pius VI. uznal zázraky spojené s ikonou, ktorá sa nachádza v miestnom gréckokatolíckom chráme. Je to zázračná ikona z 15. storočia. Pri tejto ikone bolo veľa zázrakov, ktoré sa nezachovali písomne, ale iba ústne. V 18. storočí z ikony vytekala krv po dobu piatich rokov, čo je podložené a zapísané. Neskôr pápež vydal svoje apoštolské breve a pre pútnické miesto Šašová schválil plnomocné odpustky na dobu 7 rokov. 

V chráme sa nachádza ďalšia zaujímavá ikona symbolizujúca sťatie hlavy svätého Jána Krstiteľa a taktiež ikonostas, ktorý bol premiestnený z drevenej cerkvi, ktorá kedysi v obci stála. Drevená cerkev sa nachádzala na mieste, kde dnes stojí kríž a malá kaplnka. Na opačnej strane obce je ďalšia kaplnka, kam chodieva množstvo pútnikov, hlavne preto, že tam vyviera zázračná voda, ktorá pomáha pri očných chorobách.

Dedinka je maličká ležiaca v tichom a hlavne čistom prostredí. Obec má približne 150 obyvateľov a z finančného hľadiska je hospodárenie v nej veľmi zložité. 

Zaujímavosťou sú aj miestne šikmé úle, má to ale svoj dôvod. Údajne sa v takýchto úľoch kumuluje viac tepla. 

Zdroj: noviny.sk
.