MEDZIBROD - Prví obyvatelia boli roľníci a keď sa v okolí našli rudy, premenili sa na baníkov

- Kúpele Brusno

- Ľupčiansky hrad

- Slovenské lyžiarske múzeum

- turistika

.